Bilder fra feiringen av Caritas søndag 2019 og den hellige Lorezo Ruiz.