Konfirmanthelg

Helgen 1.-3. februar ble det arrangert konfirmantsamling for dem fra Kristiansund og Molde. Under stiftets arrangement i oktober i fjor ble konfirmantene godt kjent med hverandre, og nå ønsket de flere felles samlinger slik at de kunne treffe hverandre igjen.
Samlingen startet følgelig med høyt lydnivå som resultat av et allerede godt vennskap, og konfirmantene var ivrige med å komme i gang med aktivitetene. I tillegg til morsomme konkurranser var det tidebønner, messer og tre innlegg om dåp, konfirmasjon og eukaristi. Mange av deltagerne stilte i begynnelsen et stort spørsmålstegn ved om vi virkelig blir Guds barn gjennom dåpen, og om brød og vin blir ordentlig transformert til Kristi Legeme og Blod i hver messe. Denne tvilen var mer eller mindre borte etter en grundig gjennomgang av initieringssakramentene. På lørdag kveld hadde vi tilbedelse av det helligste Sakrament, en førstegangs opplevelse for mange av konfirmantene. Tilbedelsen rørte mange når troen på Kristi virkelige nærvær i Brødet var grunnfestet. Det førte til at mange av dem gikk til skriftemål, og p. Dominic fikk det travelt i skrifteboksen. Kvelden ble avsluttet med filmen Coach Carter som handler om å være villig til å bli bedre, transformert og se noe nytt i seg selv.
Helgen ble vellykket også takket være de som hjalp til, spesielt de unge lederne fra begge menighetene. De fleste ser nå frem til påskeleiren i Den stille uke, og den vil overgå alles forventninger. På søndag tok ungdommene ansvaret for tjenester i høymessen, de var med på kirkekaffen og det tok lang tid før de kunne si farvel til hverandre.

Se bildene fra helgen: