Bildene fra konfirmantleiren 2018:

Bildene fra konfirmantleiren på Oppdal 3. mai til 6. mai 2018: