Bildene fra feiringen av 'Den guddommelige barmhjertighets søndag' :