Bilder fra pilegrimsturen til Tresfjord kyrkje 22. august 2020: