Hjelpeprosjekt i Guatemala  

Kjære troende i vår menighet,
Det har vært for meg en gammel tanke om at vår menighet, i tillegg til de kollektene som samles for Caritas Norge eller Missio, skal kunne hjelpe noen av de trengende. Jeg har kommet med tanken til menighetsrådet, som syntes dette kunne være fint å gjennomføre. Etter flere undersøkelser, har jeg kommet i kontakt med et norsk ektepar fra Hamar som støtter et prosjekt i Guatemala. De hjelper en gruppe barn på et barnehjem, Casa Hogar Feliz, i den lille mayalandsbyen San Andres Semetabaj i Guatemala.
Vår menighet har også mange ganger bedt Bonifatiuswerk i Tyskland om hjelp. De har hjulpet økonomisk vår menighet ved flere anledninger. Vi er ikke en stor menighet, men jeg tror at vi kan gi noe av det vi har eller samler til dette prosjektet. Gave av gave blir det himmel, sier det et ordtak.
Vi har kirkekaffe om søndagen, og alt som samles under kirkekaffen skal gå til dette prosjektet. Jeg tenker at på denne måten kunne vi kanskje engasjere flere til  å støtte dette prosjekt, ved å bringe kaker til kirkekaffen. Det blir sikkert mye mer glede ved å kjøpe en kake eller vaffel, når man vet at det vil hjelpe barna på barnehjemmet. Det blir kanskje ikke så mye etter en kirkekaffe, men det som er lite for oss, kan bety mye for andre! I tillegg til det, skal det sendes en sum fra menighetens budsjett, en sum som menighetsrådet skal fastsette. Det vil gis informasjon om hvor mye samles inn og sendes.
Jeg inviterer dere alle til å støtte dette prosjektet, og det er så enkelt: Det er bare å komme til kirkekaffe etter messe om søndagen, kjøpe en kake og kaffe! Hjertelig velkommen!
Vi begynner snart Barmhjertighetens år i Den katolske kirke, og for vår menighet et dette prosjektet den måten vi lever det nye Jubileumsår: barmhjertige som Faderen!
For å vite mer om dette prosjektet i Guatemala, kan dere se på denne linken: http://www.casahogarfeliz.no/

Beste hilsen til dere alle,
p. Marcelin Rediu
h