Søndagsatk Tidligere utgaver av søndagsarket        
      2018
  Januar   Februar   Mars   April    Mai    Juni 
21. januar  4. februar  4. mars  1. april 6. mai 3. juni
28. januar 11.februar 11. mars  8. april 13. mai 10. juni
  18. februar 18. mars 15. april 20. mai 17. juni
  25. februar 25. mars 22. april 27. mai 24. juni
      29. april    
Juli August September Oktober November Desember
1. juli 5. august 2. september 7. oktober 4. november 2. desember
8. juli 12. august 9. september 14. oktober 11. november  
15. juli 19. august 16. september 21. oktober 18. november  
22. juli 26. august 23. september 28. oktober 25. november  
29. juli   30. september