Søndagsatk Tidligere utgaver av søndagsarket        
      2018
  Januar   Februar   Mars   April    Mai    Juni 
21. januar  4. februar  4. mars  1. april 6. mai 3. juni
28. januar 11.februar 11. mars  8. april 13. mai 10. juni
  18. februar 18. mars 15. april 20. mai 17. juni
  25. februar 25. mars 22. april 27. mai 24. juni
      29. april    
Juli August September Oktober November Desember
1. juli 5. august 2. september 7. oktober 4. november 2. desember
8. juli 12. august 9. september 14. oktober 11. november 9. desember
15. juli 19. august 16. september 21. oktober 18. november 16. desember
22. juli 26. august 23. september 28. oktober 25. november Julemesser
29. juli   30. september     30. desember
2019          
Januar   Februar   Mars   April    Mai    Juni 
6. januar 3. februar 3. mars      
13. januar 10 februar 10. mars      
20. januar 17. februar 17. mars      
27. januar 24. februar 24. mars