Arkiv

Innhold:
Statistikk for St. Sunniva menighet
Hjelpeprosjekt i Guatemala
Den viktigste uken forde kristne
Pilegrimsreise til Selja 2016
Katekese 2016 - 2017
God og velsignet julehøytid
Julegudstjenester
Første kommunion og konfirmasjon 2016
Advent 2016
Barmhjertighetens år
Kapelan Tomaz Bazuła
Kristus er oppstanden
Velsignet Jul
Advent Barmhjertighetens år
Den hellige Sunniva, menighetens skytshelgen
Den hellige Sunniva, helgen og martyr
Bilder fra påskefeiringen 2015
Fastemandat 2015
Askeonsdag 2015
Julen 2014
Advent 2014
Pilegrimsreise til Roma oktober 2014
P. Tomasz Bazuła er tilsatt som kapellan.
Første kommunion 22. juni 2014
Konfirmasjon 2. Pinsedag 2014
Menighetstur til Rødven
Nytt menighetsråd
Eukaristien Den hellige messe
Pilegrimsreise til Lourdes
Utflukt til Kværnes kirke
Advent 2013
Troens år 2013
Konfirmasjon 2013
Første Kommunion 2013
Påskefesten i vår menighet
Den stille uke - Påske
Menighetsbrev Påsken 2013
Fastetid
Santo Niño - 27. januar
Juletid og Juletrefest
Herrens Fødsel - Julen 2012
Julebrevet 2012
5+5: ferming og førstekommunion 2012
Bildene fra fermingen 2012
Bildene fra førstekommunion 2012
Søstrene feiret HSHT's foundation day
Fastebudskap 2012 fra  Biskop Bernt Eidsvig
Missionary Servants of The Holy Trinity (MSHT)
Menighetsbrev høsten 2012
Menighetsbrev sommeren 2012
Menighetsbrev våren 2012
Menighetsbrev vinteren 2011
Menighetsbrev høsten 2011
Søndagsark
Tidligere utgaver av søndagsarket
finner du her . . .

 

Statistikk for St. Sunniva menighet
  
Hvert år må sognepresten fra hver menighet forberede en oversikt over menigheten, status animarum, som sendes videre til Stiftet. Så blir en statistikk fra Stiftet forberedt og sendt videre til Vatikanet. På denne måten kan man få en oversikt for Den katolske Kirke i hele verden, etter at alle bispedømmer i verden gjør statistikken hvert for seg.
Men, la oss komme tilbake til vår menighet og se litt på noe tall.
Per 31. desember 2016 var det 1644 registrerte katolikker i vår menighet. Folketallet for området som omfatter vår menighet er ifølge SSB 60550 (oktober 2016). Av disse er 1644 som hører til St. Sunniva menighet, ca. 2,72% av befolkningen.
Det er 8 kommuner som tilhører menigheten: Molde (695 katolikker), Fræna (278), Vestnes (202), Rauma (161), Aukra (120), Midsund (96), Sandøy (51) og Nesset (40). Våre katolske medlemmer kommer de fleste fra Polen (740), fra Litauen (310), født i Norge (238), fra Filippinene (181), fra Eritrea (31), fra Frankrike (11).
De andre medlemmene kommer i mindre tall fra mange andre land (52 land representert i vår menighet) fra hele verden.
I 2016 var det 15 barnedåp, 11 ungdommer ble konfirmert og 16 barn mottok for første gang Den hellige kommunion.
For året 2017 ble det meldt inn 23 barn til katekese, første kommunion og konfirmasjon. Hver måned blir det 2 ganger undervisning for hver av gruppene.
Det var ingen vielse og en person døde. Det var også 2 katolikker som melde seg ut av menigheten.
Det var en liten oversikt for vår menighet for året 2016. Jeg håper at det kan være litt interessant for dere for å kunne se over det.

Sognepresten


Pilegrimsreise til Selja

 Lørdag, den 6.juli 2016, tidlig om morgenen tok vi ferje til Vestnes og kjørte i retning mot Vestkapp. Vestkapp befinner seg i nærheten av øya Selja, hvor vi skulle ha en flott dag for å feire St. Sunnivas minne. Det tok ca 4 timer å komme dit med bil og noen få minutter med båt fra fastlandet til øya Selja.Den siste biten var mest spennende - prosesjon langs øya med korset og rosenkransbønnen.
Åpent grønt landskap med ruiner av klosteret og en fin fjellkam i bakrom ga mange gode opplevelser. Særlig å feire messe ute i disse vakre omgivelser var stort opplevelse for alle. Til den spesielle stemningen bidro også alteret fra steiner lagt opp over hverandre. Tre prester i rød farge (en av de var vår p. Marcelin) sto hele messen, de hadde ingen stoler tilgjengelig, sikkert for å heve klosterstemningen. Med ministranter i hvit ga det fin kontrast mot den grønne bakken. Så virkelig, det var ikke noe typisk til å se på som i vanlig kirka, og å se på naturen bak alteret, Guds skapningsverk, hjalp oss å oppleve det åndelige, det usynlige enda ytterligere.
"Gud være lovet" endte messe med. Så var det tid for mat og naturopplevelser. Vi gikk opp på fjellet for å se hulen, hvor St. Sunniva levde og ba til Gud i hennes siste dager. Man måtte bare svare med lovsang i eget hjerte.
Kl. 16 tok vi båt til fastlandet. På veien hjem stoppet vi i steinkirka i Åheim for kort bønn. Så var det en vellykket reise hjemover. Og den fantastiske dagen over. Gud være lovet!


Stefania Havlasova


Se bilder fra Selja her . . .

 

Katekese 2016 - 2017

PS! Gruppen for de minste (barnegruppe 5 - 8 år) starter den 15. oktober kl. 10.00
Vi fortsetter etterpå hver 3. lørdag i måneden
Hjertelig velkommen!

Etter en fortjent ferie, kommer det tiden for å starte på nytt undervisningen i den katolske tro for barn og unge i vår menighet. Vi begynner den 10. september 2016, med den hellige messe, klokken 10. Vi skal ha 3 grupper dette året, en barnegruppe, fra 5 til 8 år, første kommunionsgruppe for barn som er 9 eller 10 år gamle, og en gruppe for unge som blir 15 år i 2017, til konfirmasjonsundervisning. Datoene for katekese fra september til desember finner dere i kalenderen på for internettsiden. Det blir også katekese på polsk. Dette vil bli annonsert av p. Tomasz, ved messen på polsk.

For de barn som ikke er døpt i vår menighet, ber jeg foreldrene om å skaffe en dåpsattest i god tid. Vennligst meld deres barn og unge til undervisning til: molde@katolsk.no, eller tlf. 71251467, mobil 45266620.
Konfirmasjonsdato i 2017 er den 25. mai 2017, torsdag, Kristi Himmelfart.
Dato for 1. kommunion er den 4. juni 2017.

p. Marcelin Rediu


 

    God og velsignet Julehøytid!

Etter Adventstiden, har vi kommet nå til Julehøytiden, og vi kunne betrakte det som Gud har kunngjort til oss: et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste (Is 9, 5). Vi har begynt Julehøytiden om natten mellom den 24. og den 25. desember, ikke på grunn av Jesu fødsel skjedde om natten (noe som egentlig er sant), men fordi at natten, mørket er bildet på menneskenes ulykke, elendighet og synd, et bilde på åndelig elendighet av en verden uten Gud. Ordet som ble mennesket kom for å ta på seg hele vårt mørke.
Julen er begynnelsen på en rute som Jesus skal gå på menneskenes veier: han tok bolig iblant oss menneskene, uten forskjell, selv om han ville foretrekke de fattige, de ydmyke, de marginaliserte, de avviste, de lidende – alle betraktet som syndere - som sine nærmeste. Ordet som ble kjøtt, tok bolig iblant oss for å gi oss frelsen og for å lære oss å åpne oss selv mot våre brødre, i ydmykhet, tjeneste og kjærlighet. La oss oppleve gleden over Frelseren som kom i verden, den sanne freden som kom ned til oss fra himmelen!

Her er det kalenderen for de første månedene i 2017. Stort sett er det ikke mange forandringer til den vanlige timeplan. Det som er mer viktig: messen på polsk skal feires 2. og 4. lørdag i måned, klokken 17 og ikke klokken 14 som det var før. Her kan dere laste ned kalenderen som PDF format.
Juletrefest skal feires lørdag den 7. januar, klokken 14! Hjertelig velkommen!


Ønsker dere alle Et fredsfult og godt nyttår 2017!
p. Marcelin Rediu

 

 Julegudstjenester i vår menighet

Det blir snart Jul – Vår Herres Jesu Kristi Fødsel. Det er den fineste tid i det hele kirkeåret, fineste fest i verden, en tid full av glede og fred, med sanger og gaver. Men englene på marken forkynner Guds gave til oss: et barn, født i Bethlehem. Det er dette vi feirer til Jul og ikke noe annet. Vi skal feire Jul bare hvis vi tar med i Julefeiringen dette lille barn, født for oss.
Menneskene feirer Julen på mange forskjellige måter: ved å gi en gave, ved å være sammen i familien, ved å pynte hjemmet, ved å spise et godt måltid sammen, osv. Jeg håper at vi skal finne tid til å feire også Jesus, Guds Sønn, han som har bursdag! For dette er messen den velkomne måten vi kan møte og feire Ham. Her er det oversikt over gudstjenester til Jul i vår menighet.
Hjertelig velkommen!
P. Marcelin Rediu

 

 

Konfirmasjon og Første hellige kommunion i St. Sunniva menighet
Torsdag, den 5. mai 2016, Kristi Himmelfart, var det en stor festdag for 11 unge kristne fra vår menighet: Konfirmasjonsdag. De har forberedt seg i løpet av det siste skoleår, med undervisningstimer to ganger i måned, sammen med sognepresten. Sammen med deres faddere, familier og venner, har de kommet til St. Sunniva kirke til høymessen klokka 11. Hovedcelebrant var p. Ole Martin Stamnestrø, generalvikar for Trondheim Stift, som også meddelte Konfirmasjonens sakrament, etter mandat fra biskopen Bernt Eidsvig. Jeg takker til alle som på en eller annen måte har bidratt til ungenes og menighetens store dag. Her er det noen bilder fra festen.

Den 15. mai, Pinsedagen, ble det dagen når 11 barn har mottatt for første gang Kristi Legeme og Blod. De har forberedt sammen med 2 kateketer i løpet av det siste skoleåret, også 2 ganger i måned. Sammen med deres familier og venner, har de kommet til messen klokka 11. Festlig kledd, har de bidratt med lesninger, førbønner og med å bringe offergavene til messen, før de kunne nærme seg for Nattverdbordet. Ettermiddag, klokka 14, var det messen på polsk. Også til denne messe var det 5 barn som har mottatt Jesus Kristus for første gang. Jeg takker også til alle som har bidratt til en fin dag for disse barn, en dag til minne for livet.
Her er noen bilder fra dagens fest.

Beste hilser i Kristus,
p. Marcelin Rediu
sogneprest


P.S.: Konfirmasjonsdagen neste år blir torsdag, den 25. mai 2017, Kristi himmelfartsdag.

 Advent

Den 27. november har vi begynt Adventstiden. Med den første søndagen i Advent begynner vi et nytt liturgisk år. Dette året skal evangelisten Matteus lede oss til å ta imot Guds evige Ord. Advent er den liturgiske tiden som står foran og forbereder til Jul. Det er en tid av håp og lengsel, av gledelig forventning og fredelig forberedelse. Mange symboler og tradisjoner er forbundet med Advent, spesielt Adventkransen med sine fire fargede lys. Hva betyr ordet Advent? Skrevet med stor «A», referer det til Kristi komme i verden eller den liturgiske perioden før Jul, men det kan referere til Jesu Kristi annen komme, til verdens ende.Vi har fire søndager i Advent. Evangelisten Matteus vil presentere to personer som kan hjelpe oss til å forberede oss til å feire Herrens Fødsel, Julen: Johannes Døperen og Jomfru Maria. Johannes Døperen ble kalt av Gud til å forberede veien til verden for Messias, og Jomfru Maria som, ved Den hellige Ånd, har brakt Guds Sønn til verden. La oss i denne tid finne veien til Jesus, ved å lyte til Johannes Døperens røst, ved å kjenne hans måtte å forberede veien. La oss ved Jomfru Marias nåde og hjelp, ta imot Guds Ord og gjøre det også levende i våre liv.

O
Herre, vi har begynt Adventstiden, som vil føre oss
til Julefeiring
. Du oppfordrer oss til årvåkenhet og
bønn
for å kunne ta imot deg med åpent hjerte.
O
Herre, lær oss å være våke, å be,

å
påkalle din Ånd for at Ånden skal være vår
veileder i denne
hellige tid. Amen

Fr. Marcelin Rediu


En liten åndelig veiledning for Barmhjertighetens år

Barmhjertighetens år tar om igjen en gammel tradisjon (pave Bonifatius III har utropt det første Jubileumsår i 1300) som sier at århundret skal være et år for universell tilgivelse, en tradisjon med røtter i Det gamle testamentet (3 Mosebok). Den 22. februar 1300 ble det bestemt at alle troende som det året (og de kommende århundre) skulle besøke apostlenes Peter og Paulus graver, ville motta fullstendig avlat, det store forlatelse. Etter hvert ble Jubileumsår feiret hver 50. eller 25. år, for å kunne gi hver generasjon mulighet til å motta nådegavene fra et slikt år. I tillegg har det vært feiret flere ekstraordinær Jubileumsår (for eks. i 1933 – 19. århundre fra Jesu død, i 1983 ble det feiret 1950 år fra Jesu død og oppstandelse). Slik er det også det Jubileumsår som pave Frans har utropt, Barmhjertighetens år: 8 desember 2015 – 20 november 2016.

Les mer  . . .Kapellan p. Tomasz  Bazuła

P. Tomasz har siden 2014 virket som kapellan dels i Kristiansund og dels i Molde.
Han flyttet den 10. september til Ålesund for å fortsette sitt arbeide der.

1. september 2014 – 10.september 2016
Kapellan i St. Sunniva menighet, Molde (70% stilling)

1. september 2014 – 10.september 201
Kapellan i St. Eystein menighet, Kristiansund (30% stilling)


       Kristus er oppstanden, la oss åpne oss til håpet!

Kristus er oppstandenDet er mye behov for håp i dag! De kristne er kalt til å bringe Påskens budskap, det vil si å vekke opp og gjenopplive håpet i de hjerter som er tynget av tristhet og har det vanskelig med å finne livets lys.
Evangeliet etter Lukas forteller oss om apostelen Peter, som ikke lar seg nedslått av anger, frykt og løst snakk, som ikke gir etter for tristhet og mørke, nei, han reiser seg og løper til graven og kommer derfra full av undring. Og kvinnene som kom til graven for å gjøre en legemlig barmhjertighetsgjerning (med krydderoljer til å salve Jesu legeme), ble forskrekket av englenes ord: Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Slik Peter og kvinnene, kan ikke menneskene finne livet i dag hvis de blir triste og uten håp.
La oss alle åpne våre graver for Herren, slik at Jesus kan komme og gi liv. For det er Han som virkelig ønsker å komme og ta oss i hånden, for å trekke oss ut av angsten. Og den første stein som skulle veltes bort er den mangelen på håpet som stenger oss inn i oss selv. La oss påkalle Herren, slik at Han befrir oss fra den forferdelige felle av å være kristne uten håp, det vil si kristne som lever som om Herren ikke var oppstanden og vårt livs sentrum skulle være våre problemer.
Håpet er hverken en enkel optimisme eller en psykologisk holdning. Det kristne håpet er virkelig en Guds gave, som ikke skuffer fordi Den hellige Ånd ble gitt inn i våre hjerter. Og Trøsteren eliminerer ikke det onde med en tryllestav, men gir den sanne livsstyrke, som er ikke fravær av problemer, men vissheten om å være elsket og alltid tilgitt av Kristus.

Fra pave Frans budskap for hele Kirken, Påskeviglien.

Kristus er oppstanden! Aleluja!
God Påske


Velsignet Jul!

Hvor Jesus kommer, Han som har kommet ned på jorden for menneskene og blant menneskene, der kommer Guds barmhjertighet, som blir den sanne glede og fred for alltid!

Jeg ønsker alle våre troende,
God Jul og mange nådegaver i Barmhjertighetens år!
p. Marcelin Rediuu


Advent - Barmhjetighetens år

    Vi er allerede midt i Adventstiden og den mest underfulle fest nærmer seg: Julen - Gud kommer til oss, himmelen kommer ned på jorden. Det er det som den 3. søndag i Advent inviterer oss til: den store gleden, at Gud gir menneskene en Frelser, Freden til alle menneskene av god vilje. Gud åpenbarer sin barmhjertighet for dem som ventet på Messias, folkeslagenes Lys.

     Hva skal vi gjøre? Et spørsmål fra Lukas evangelium, den 3. søndag i Advent.
Hva skal vi gjøre? Vi gjør sikkert mye, vi forbereder på mange forskjellige måter for å kunne feire den kommende høytid. Men gjør vi det riktige?
     Advent er en tid for åndelig og inderlig fornyelse, en nådetid for å skue vårt indre til å se om det er mer plass for Gud i vårt travle liv. Et liv som mange ganger er fullt av overfladiske håp og gleder. Vi må finne veien til vårt indre for å se hva som er vesentlig for vårt liv og hva som er verdt å satse på. Gud åpenbarer seg til oss i et menneskelig ansikt, slik at vi, fornyet ved hans nåde, kunne se Gud i vår neste: å oppdage mennesket skapt i Guds bilde, å lære å være menneske!
     Tirsdag, den 8 desember 2015, Høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse, 50 år etter åpningen til Annen Vatikankonsil, har pave Frans åpnet et nytt Jubileum i Kirken: Barmhjertigheten år. Kirkens tjenere og legfolk er invitert av Paven til å nærme seg Gud og ta imot nåden som han med barmhjertighet gir alle menneskene: å føle seg tilgitt og mottatt. Hvor mange ganger spør vi ikke Gud om å vise seg barmhjertig mot oss, men vi, vi kan ikke tilgi eller se dem som er ved siden av oss eller som har gjort noe mot oss. I stedet for å spre freden og nåden vi ber Gud om, vi gjør det motsatte. Derfor er Advent en tid for å gjenoppdage hva det betyr at Gud viser seg barmhjertig mot oss: å være barmhjertige likesom Gud er barmhjertig.
     La oss be sammen med pave Frans, den bønn han gir oss for Barmhjertighetens år:
     Les bønnen her....


Ønsker dere alle en fortsatt nådefull Advent!

p. Marcelin Rediu

  Den hellige Sunniva, menighetens skytshelgen        
    
Den 8. Juli, feirer Den katolske Kirke i Norge den hellige Sunniva. Det er spesielt for oss som bor i Molde katolske menighet. Hun er vår menighets patron og vår skytshelgen, derfor feiret vi henne høytidelig i menigheten, søndag den 5. juli, høymessen kl. 11. Etter messe har vi hatt litt grill utenfor menighetssalen og kirkekaffe med gode kaker. Onsdag, den 8. juli, var det pilegrimsreise til Selje. Sammen med en stor gruppe fra Vår Frue menighet i Ålesund, kjørte 5 personer fra vår menighet. Reisen fra Molde til Selje tok ca. 4 timer. På Selje begynte vi med en prosesjon til kirkeruinene, hvor vi har feiret messe. Dessverre var været ikke så behagelig, det var mye vind som betydelig påvirket gudstjenesten. Men i alt, var det en fin pilegrimsreise, som vi skal gjenta neste år.

Her er det noen bilder fra festen i St. Sunniva kirke og fra Selje.  

         Den hellige Sunniva
                       - 8 juli -
              Jomfru og martyr

 I dag, den 5. Juli, feirer vi den hellige Sunniva, vår menighets skytshelgen. Der er viktig å minnes de hellige, de som står ved Guds trone og kommer til hjelp til de troende som påkaller dem. Gjennom våre helgener stråler Guds lys til oss. De er for oss forbilder, hjelp og støtte på vår vei mot helligheten, på vår vei mot Gud.
Den hellige Sunniva, en irsk prinsesse som har viet sitt liv til Kristus, har begynt sin vei til det ukjente, på sjøen, ved å støtte på Guds forsyn. Det var hennes tro og lit til Gud som førte henne til Selja, hvor hun levde til hennes død, som martyr.
Ved hennes grotte på Selje ble det sett et lys som lyste for de som seilet forbi øya. Vi som hører til denne menigheten er kalt til å kjenne hennes liv, men mer enn det, er vi kalt til å følge i hennes fotspor på den veien som førte til Selja: Guds forsyn!
Velkommen til festen!
p. Marcelin Rediu, sogneprest

 Mer info om den hellige Sunniva: https://no.wikipedia.org/wiki/Sunniva_av_Selja

  

Fastemandat for Oslo katolske bispedømme
og Trondheim stift 20151. Bot er en del av kristenlivet. Boten minner om og er uttrykk for omvendelsen som vi alle er forpliktet til, for å komme nærmere Kristus og våre lidende medmennesker.


2. Boten er spesielt knyttet til skriftemål og personlig omvendelse, men også til årets fredager, til forberedelsen av store høytider og hendelser i livet og til andre felles botshandlinger i Kirken.


3. Boten kan komme til uttrykk ved faste, dvs. ved å spise mindre enn vanlig, og ved abstinens, dvs. å avstå fra kjøtt eller annen føde. Boten kan også komme til uttrykk ved mer intens innsats i bønn og karitativt arbeid enn vanlig.

4. Fastetiden er tiden for individuell og kollektiv forberedelse til påskehøytiden, bl.a. gjennom bot og korsveisandakter. Særlig følger vi dem som skal døpes under påskevigilien. Fastetiden begynner askeonsdag (i år: 18. februar). Denne dag samt langfredag (i år: 3. april) er felles faste- og abstinensdager i hele Kirken. Disse dager innbys vi også til å delta i de spesielle liturgiske feiringer.

5. Fastebudet gjelder alle fra fylte 18 år til fylte 59 år, abstinensbudet alle fra fylte 14 år. Sykdom og andre spesielle forhold begrunner unntak fra faste- og abstinensbudet.

Oslo, 16. februar 2015.

✠ BERNT I. EIDSVIG CAN.REG.

Biskop av Oslo
og ap. administrator i Trondheim stift

Askekors
Askeonsdag 18. februar

Askeonsdag innleder fastetiden. Asken symboliserer døden og minner oss på den måten om vår forgjengelighet.  Presten tegner et askekors på den troendes panne og sier: "Kom ihu menneske, av støv er du kommet og til støv skal du vende tilbake".
Les mer om askeonsdag
her . . .
og hvorfor vi mottar askekorset her . .

Julen 2014JULEN – HERRENS FØDSEL
Julen, fødselsdagen til Jesubarnet, har gledet og forsetter å glede de troendes hjerter, som finner i Guds Sønn all kjærlighet og mening for sine liv. Julen er beviset på forbindelsen mellom menneske og Gud, og Gud og sine skapninger.

År etter år har vi den gamle testaments lære, profetene inspirert av Gud, som har gitt liv til håpet for befrielse av synden, frelse og den sanne glede. Guds ord som ble forkynt i de fire Adventssøndagene, har hjulpet oss til å gjenoppdage Guds kjærlighets plan for menneskene og til å gjennomtrenge Guds nærvær i historien og i vår tros liv. Vi gleder oss over å ha Jomfru Maria og Josef som ledsagere på denne veien mot det guddommelige mysterium: Guds Sønn blitt mennesket, som gir oss sann glede og fred.

Kjære troende, Julen-Herrens Fødsel inviterer oss til å åpne våre hjerter for Guds nådegaver: glede, fred, lys, håp, godhet, kjærlighet, frelse… og å dele disse gaver med de andre, særlig med de fattige, marginaliserte, lidende, ensomme. La våre hjerter synge sammen med englene: «Ære være Gud i det høye! Og fred på jorden – blant alle dem hans nåde hviler over!».

Jeg ønsker alle sammen En hellig og gledelig Julefest!
p. Marcelin Rediu


Himmel på jord
En nåde så stor
Eg e'kje alene
Her eg bor.


Foran Rødven stavkirke

Rødven stavkirke ligger i Rauma kommune . Den er bygget omkring 1300, men de eldste delene av kirken er fra 1100-tallet. Dette gjelder blant annet nordportalen som har pilastre med romanske detaljer. Etter omvisning både i stavkirken og den nyere kirken, feiret vi messe i den gamle stavkirken. Kirkens klenodium er det legemsstore, gotiske krusifikset fra rundt 1200.
Etter messen var det grill og annen mat i strandkanten. Se flere bilder fra turen her . . .

Rødven stavkirke


 


Menighetsrådet 2014

Menighetsrådet ble presentert for menigheten under søndagsmessen 16. februar.
Simone de Souza var ikke tilstede da bildet ble tatt.

 

 


  Den 1. desember har vi begynt Adventstiden. Med den første søndagen i Advent begynner vi et nytt liturgisk år. Dette året skal evangelisten Matteus lede oss til å ta imot Guds evige Ord. Advent er den liturgiske tiden som står foran og forbereder til Jul. Det er en tid av håp og lengsel, av gledelig forventning og fredelig forberedelse. Mange symboler og tradisjoner er forbundet med Advent, spesielt Adventkransen med sine fire fargede lys. Hva betyr ordet Advent? Skrevet med stor «A», referer det til Kristi komme i verden eller den liturgiske perioden før Jul, men det kan referere til Jesu Kristi annen komme, til verdens ende. Les mer

 

    

 


 

 

 

 

 

 

 På Kristi vegne ber vi: La dere forlike med Gud!
Se, nå er tiden inne, nå er det «frelsens dag»! (2 Kor 5, 20; 6, 2)

Med Askeonsdag har vi begynt en ny vei av Fastetiden, en vei som varer førti dager og som fører oss til Påskens glede, til Livets seier over døden.
Les mer her …

 

Les mer her …          

Den 27. Januar 2013 har den filippinske gruppen, sammen med hele menigheten, feiret festen for Santo Niño (det hellige Barnet) i St. Sunniva menighet, Molde. Som mange vet, dette er det en stor fest på Filippinene, særlig i Cebu, hvor det fins katedralen Santo Niño.
Les mer her…  og se noen bilder
her…

 

      Med festen for Herrens Dåp er Juletiden over. Det blir igjen fine minner fra gudstjenestene i vår menighet. Det har vært en fin Juletid i vår menighet, med en høytidelig Midnattsgudstjeneste. Kirken var fullsatt og Julesanger som alle sang med glede. De som kunne ikke komme om natten, kom de på Juledagen til den hellige messe til ære for Herrens Fødsel. Det ble feiret messe i Juleoktaven både i Åndalsnes og Vestnes.
Her er noen bilder

 

 

«Frykt ikke. For jeg har en stor glede å forkynne dere, og den
skal bli hele folket til del: I dag er deres Frelser født, her i
Davids by; det er Messias, Herren! ...
Ære være Gud i det høye! Og fred på jorden
– blant alle dem hans nåde hviler over!» (Luk 2, 10-11.14)

            Det er Julefesten igjen, vår Herres Jesu Kristi Fødsel. År etter år er vi invitert til å oppleve Guds mysterium: Guds Sønn som blir mennesket. Allerede med første søndag i Advent har vi begynt i Kirken et nytt år, hvor Guds mysterium blir åpenbart for oss litt etter hvert. Vi opplever Julen på en riktig måte ved å åpne våre hjerter til Gud som kommer til oss, og slik gir vi virkelig rom for Ham i våre liv. Det er ikke alle lys og gaver som gjør Julen, men det å feire og å oppleve Guds mysterium er det som har gjort og gjør Julen mulig. Det er Jesu fødsel vi feirer til Jul og det er dette glade budskap som skal forkynnes i denne tid. 
        
Hvert år er vi invitert å feire Julen sammen med hele Kirken. Alle kristne skal gjenkjenne deres opphav,
Jesus Kristus, Ordet som var hos Gud og som ble kjød. Det er det som feires til Jul og det er det som bør gjøre oss glade i denne tid. Alt annet er bare en følge av denne store gave som Gud har gjort til oss: sann glede og sann fred til menneskene av god vilje.

Av hele mitt hjerte ønsker jeg dere: God og velsignet Jul !

p. Marcelin Rediu
sogneprest

 

Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg., apostolisk administrator av Trondheim stift, offentliggjør med dette at:
P. Etienne Caruana løses fra sin stilling som sogneadministrator i St. Sunniva menighet i Molde 1. oktober. Han vender tilbake til sitt hjemland Malta efter å ha tjenestegjort i Trondheim stift siden juni 2007.
P. Marcelin Rediu løses fra sin stilling som sogneprest i St. Torfinn menighet i Levanger 1. oktober, og utnevnes fra samme dato til sogneadministrator i St. Sunniva menighet i Molde.
Les mer på www.katolsk.no

 


Under høymessen på søndag, den 29. april 2012 fornyet Sr. Imelda, Sr Bituin og Sr Victoria sine løfter til MSHT-ordenen, med P. Etienne som vitne til dette lille ritualet.
Dette skjedde i forbindelse med MSHT's foundation day, eller stiftelses dag, som er 1. mai, les om dette
her…  Menigheten i Molde bestemte seg for å feire stiftelsesdagen på den nærmeste søndag slik at flest folk kunne delta på festen. Etter messen arrangerte den filippinske gruppen  middag på menighetslokalet, med forskjellige matretter, underholdning og loddsalg. Inntektene ble gitt til søstrene som en gave.