Fastetid

 På Kristi vegne ber vi: La dere forlike med Gud! Se, nå er tiden inne, nå er det «frelsens dag»! (2 Kor 5, 20; 6, 2)

Med Askeonsdag har vi begynt en ny vei av Fastetiden, en vei som varer førti dager og som fører oss til Påskens glede, til Livets seier over døden.

Den hellige Skrift sier at alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen: en tid for å rive ned, en tid for å bygge, en tid for å kaste stein, en tid for å samle steiner, en tid for å rive i stykker, en tid for å sy sammen (kfr. Fork 3, 1-7). Hvis vi bruker denne tekst for vårt liv og hvis vi tenker over den tid vi har begynt, kan vi si at nå er det tiden for å bygge, å samle og å sy sammen alt vi har rivet ned, kastet og rivet i stykker gjennom våre synder. I Fastetiden er vi kalt til omvendelse, til å finne veien tilbake til Gud, ved å bekjenne våre synder, fordi nå er tiden inne, nå er det «frelsens dag» (2 Kor 6, 2).

Nå er det tiden for å være sammen med Jesus Kristus som begynner sin herlige lidelse, for å samarbeide med Ham til vår frelse, ved å vende om til Gud av et helt hjerte, med faste og gråt og klage! (Joel 2, 12), ved å bekjenne våre synder, ved å be om tilgivelse og barmhjertighet, ved å åpne våre hjerter til å prise Gud, ved å gjøre fruktbar Guds nåde i oss, ved bønn, almisse og faste overfor Guds øyne.

Vi har begynt med Askeonsdag for å lette etter Guds barmhjertighet og frelse, som Gud har lovet oss gjennom sin Sønns oppstandelse fra de døde. Vi skal i førti dager gå opp mot Jerusalem, ved å gå sammen med Jesus mot Golgata, hvor vi skal lide sammen med Ham for våre synder. Vi er i Troens år og vi er kalt til å fordype vår tro ved å meditere over Guds ord. La oss lytte til Guds ord i denne Fastetid for å kunne komme frem til Påsken, for å kunne glede oss sammen med Den oppstandne Jesus over seiret over synden, mørket og døden. Det kan virke vanskelig en oppriktig omvendelse, å se synden i vårt hjerte, men det blir en stor glede i himmelen over en synder som vender om til Gud.

Hver fredag i Fastetid ber vi Korsvei andakt i St. Sunniva kirke, kl. 1800. Vi mediterer over den vei Jesus måtte gå for å vinne frelsen for oss. La oss være med Ham på korsveien, slik at etter disse førti dagers faste vi kan også glede oss over Påskens gaver: tilgivelse, et nytt liv, sann glede og fred.

Jeg ønsker dere alle den velsignet og fruktbar Fastetid!

p. Marcelin Rediu