La oss be sammen med pave Frans, den bønn han gir oss for Barmhjertighetens år:

      Herre Jesus Kristus, Du har lært oss å være barmhjertige likesom vår himmelske Far, og Du har sagt at den som ser Deg ser Faderen. Vis oss ditt ansikt og vi skal bli frelst.
      Ditt kjærlighetsfulle blikk har frigjort Sakkeus og Matteus fra pengers slaveri; det befridde den syndige kvinnen og Magdalena fra å finne sin glede kun i en person; det fikk Peter til å gråte etter hans forræderi, og har lovet Paradiset til den angrende forbryter. Få hver enkelt av oss til å høre som adressert til seg selv det ord Du sa til den samaritanske kvinnen: Om du hadde kjent Guds gave!
       Du er det synlige ansiktet av den usynlige Fader, den allmektige Gud som åpenbarer sin makt spesielt gjennom tilgivelse og barmhjertighet: gjør at Kirken skal være Ditt synlige ansikt i verden , sin Herre, oppstanden og i herlighet. Du ville at dine prester skal ikles med svakhet for å kunne vise medlidenhet med dem som befinner seg i uvitenhet og feil: gjør at alle som kommer i nærheten av en av dem, skal kjenne seg mottatt, elsket og tilgitt av Gud.
      Send din Ånd og helliggjør alle med hans salving, slik at Barmhjertighetens år skal være et Herrens nådeår, og Din Kirke, med fornyet iver, kan bringe det glade budskap til de fattige, frihet til de fangne og de undertrykte og synet tilbake til de blinde.
      Dette ber vi deg om, på forbønn av Maria, Barmhjertighetens Mor, Du som lever og råder med Faderen og Den hellige Ånd i all evighet. Amen.

Ønsker dere alle en fortsatt nådefull Advent!
p. Marcelin Rediu