Påsken 2013

Kjære brødre og søstre i Kristus,

Vi nærmer oss det største mysterium av vår kristne tro: Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse: Påskehøytiden. Siden Askeonsdag har vi hørt, gjennom Ordet som kommer fra Gud, invitasjonen til omvendelse: fra mørket til lyset, fra synd til nåde, fra død til liv. Førti dager har vi som forberedelse til denne livets og gledens fest. Det er Guds Ord som kan hjelpe oss til å finne veien til en virkelig feiring av Påskens mysterium. Det er Guds Ord som ble mennesket og som ved sitt offer på korset og seieren over døden, viste oss vårt kall her på jorden og hva er vårt mål som mennesker: å oppnå det evige liv. Og dette er ikke en lett oppgave: det krever mye av oss!

Snart er disse førti dager over. Med Palmesøndag begynner vi Den stille uke: vi feirer frelsens mysterier som Jesus fullbyrdet i sine siste livs dager ved inntoget i Jerusalem. Palmesøndagen forener Kristi seier, lovprist av folket i Jerusalem som Messias og ved palmeprosesjonen av kristne i dag, og budskapet om hans lidelse og død i Evangeliet.

Skjærtorsdagen, om morgenen, feirer biskopen sammen med sine prester Oljevigselsmessen, hvor velsignes oljene som skal brukes til feiringen av sakramentene. Om kvelden feires det den hellige messe til minne om Herrens siste måltid: innstiftelsen av Eukaristiens og Ordinasjonens sakramenter og budet om kjærligheten.

Langfredag er dagen til minne om Herrens lidelse og død. Det er faste og abstinens, og det er ingen Eukaristifeiring denne dag. Korset dominerer Langfredagens liturgi, som seiersredskap for vår frelse og som Jesu Kristi herlighetstrone. Lørdag hele dagen kirken står stille ved Jesu grav og venter livets og gledens time: Jesus oppstandelse fra de døde.

Påskevigilien er årets største og helligste natt, den eldste, den viktigste og den innholdsrikeste feiringen. Vi er våkne verken at Herren er oppstanden om natten eller vi venter oppstandelsen, men for å vise at vi lever i forventing, i overvåkning og i håpet av Herrens komme, når det skal fullbyrdes den nye og definitive overgangen sammen med ham. I midten av de innledende riter står påskelyset, symbol av Den oppstandne Kristus; ved hans lys skal vi lytte til Guds ords lesning, som minner oss om frelsens historie fra skapelsen til Kristi oppstandelse og lovprisning; så kommer det den første deltagelse i Påsken gjennom dåpen eller fornyelse av dåpsløftene ved trosbekjennelse; til slutt eukaristien, den nye pakts gjestebud, hvor Kristus, påskelammet blitt føde, ødelegger døden og gir oss sitt liv.

Jeg inviterer dere alle sammen å ta del i feiringen av Påskens mysterier og ønsker dere En god og velsignet Påskefest!

Jeg hilser dere med Guds velsignelse,

p. Marcelin Rediu