Advent

AdventslysDen 1. desember har vi begynt Adventstiden. Med den første søndagen i Advent begynner vi et nytt liturgisk år. Dette året skal evangelisten Matteus lede oss til å ta imot Guds evige Ord. Advent
er den liturgiske tiden som står foran og forbereder til Jul. Det er en tid av håp og lengsel, av gledelig forventning og fredelig forberedelse. Mange symboler og tradisjoner er forbundet med Advent, spesielt Adventkransen med sine fire fargede lys. Hva betyr ordet Advent? Skrevet med stor «A», referer det til Kristi komme i verden eller den liturgiske perioden før Jul, men det kan referere til Jesu Kristi annen komme, til verdens ende.
Vi har fire søndager i Advent. Evangelisten Matteus vil presentere to personer som kan hjelpe oss til å forberede oss til å feire Herrens Fødsel, Julen: Johannes Døperen og Jomfru Maria. Johannes Døperen ble kalt av Gud til å forberede veien til verden for Messias, og Jomfru Maria som, ved Den hellige Ånd, har brakt Guds Sønn til verden. La oss i denne tid finne veien til Jesus, ved å lyte til Johannes Døperens røst, ved å kjenne hans måtte å forberede veien. La oss ved Jomfru Marias nåde og hjelp, ta imot Guds Ord og gjøre det også levende i våre liv.

Hver tirsdag i Advent feires det messe tidlig kl. 700, kun med levende lys. Ønsker dere en velsignet og nådefull Advent.


O
Herre, vi har begynt Adventstiden, som vil føre oss
til Julefeiring
. Du oppfordrer oss til årvåkenhet og
bønn
for å kunne ta imot deg med åpent hjerte.
O
Herre, lær oss å være våke, å be,

å
påkalle din Ånd for at Ånden skal være vår
veileder i denne
hellige tid. Amen

 

Fr. Marcelin Rediu