Bilder fra Førstekommunion i St. Sunniva kirke 2. juni 2013.