Personer


 Sogneadministrator:

P. Paul Opata

P. Paul Opata
, fra 1. mars 2020

Parkveien 25, 6413 Molde
mobil 483 96 189
paul.opata@katolsk.no


 Menighetsråd:

 Susana Hjelset,menighetsrådssekretær,
 Jan Havlas
 Lina Geraltauskiene
 Rose Marie Gjerde,
 Sebastian Deuter
 Simone de Souza
 Yerusalem Ghebil

 Missionary Servants of the Holy Trinity

Sr. Bituin A. Balaoing
Sr. Imelda V. Macaya
Sr. Victoria Hortelano Fontelar