KATEKESE

Katekese til Konfirmanter:

1.   25. september 2022 (søndag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 11.00 Høymesse (foreldre + konfirmanter)

2.  01. oktober 2022 (lørdag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 12.30 Messe (foreldre + konfirmanter)

3.  23. oktober 2022 (søndag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 11.00 Høymesse (foreldre + konfirmanter)

4.  05. november 2022 (lørdag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 12.30 Messe (foreldre + konfirmanter)

5.  20. november 2022 (søndag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 11.00 Høymesse (foreldre + konfirmanter)

6.  03. desember 2022 (lørdag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 12.30 Messe (foreldre + konfirmanter)

7.  18. desember 2022 (søndag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 11.00 Høymesse (foreldre + konfirmanter)

Katekese til førstekommunionsbarn

1.  24. september 2022 (lørdag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 12.30 Messe (foreldre + barn)

2.  02. oktober 2022 (søndag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 11.00 Høymesse (foreldre + barn)

3.  22. oktober 2022 (lørdag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 12.30 Messe (foreldre + barn)

4.  06. november 2022 (søndag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 11.00 Høymesse (foreldre + barn)

5.  19. november 2022 (lørdag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 12.30 Messe (foreldre + barn)

6.  04. desember 2022 (søndag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 11.00 Høymesse (foreldre + barn)

7.  17. desember 2022 (lørdag)
     Kl. 10.00 Katekese
     Kl. 12.30 Messe (foreldre + barn)

Sanger for barn