Stille Uke og Påske 2023

(03–10.04.2023)


03.04 Mandag i den Stille Uke

 • Kl. 07.00 Messe

04.04 Tirsdag i den Stille Uke

Det er ingen Messe (prestemøte og Oljevigselsmesse  i st. Olav domkirke i Trondheim)


05.04 Onsdag i den Stille Uke

 • Kl. 17.00 Tilbedelse (Skriftemål)
 • Kl. 17.30 Den Guddommelige Miskunns Rosenkrans
 • Kl. 18.00 Messe
 • Kl. 18.30 Novena – Our Lady of Perpetual Help

06.04 Skjærtorsdag (til minne om Herrens Nattverd)

 • Kl.18.00 Felles feiring av Herrens Nattverd
 • Kl. 19-20.30 Tilbedelse – på norsk – mulighet for Skriftemål
 • Kl. 20.30-22.00 Tilbedelse – på engelsk – mulighet for Skriftemål
 • Kl. 22-24.00 Tilbedelse – på polsk – mulighet for Skriftemål

07.04 Langfredag (feiringen av Herrens Lidelseshistorie)

 • Kl. 15.00 Langfredagsliturgi på norsk
 • Kl. 16-17.00 Tilbedelse – på norsk – mulighet for Skriftemål
 • Kl. 17-18.00 Tilbedelse – på engelsk – mulighet for Skriftemål
 • Kl. 19.00 Langfredagsliturgi på polsk
 • Kl. 20-24.00 Tilbedelse – på polsk – mulighet for Skriftemål

08.04 Påskevigilien

 • Kl. 11.00 Matvelsignelse (på polsk)
 • Kl. 12.00 Matvelsignelse (på polsk)
 • Kl. 13.00 Matvelsignelse (på polsk)
 • Kl. 20.00 Felles Påskenattsfeiring

09.04 Påskesøndag

 • Kl. 08.30 Påskefeiring på polsk – Rezurekcja
  Matvelsignelse + påskefrokost
 • Kl. 11.00 Påskehøymesse
  Påskemåltid
 • Kl. 16.00 Påskefeiring på engelsk
  Påskemåltid

10.04 Annen Påskedag

 • Kl. 11.00 Høymesse

Hjertelig Velkommen! Gud velsigne dere!