Kontakt

St.Sunniva katolske menighet, Molde

org. 882.745.082

St. Sunniva kirke
Parkveien 25, 6413 Molde

Epost: molde@katolsk.no

Kontonummer: 4200 43 45252


Sogneadministrator

P. Krystian Karol KALINOWSKI, født 12. mai 1979 i Zabrze (bispedømmet Gliwice), Polen.

Diakonviet 10. mai 2008 i Helsinki (Finland), og presteviet samme sted 21. november 2009. Master i teologi fra teologisk fakultet i Lugano (Sveits) fra 2009. Inkardinert i Helsinki.

Kapellan i Oulu 2008–2010 og 2013–2015, sogneadministrator i Jyväskylä 2010–2013, deretter kapellan i Joensuu 2015–2016 og Kuopio 2016–2022.

Snakker polsk, engelsk, finsk, spansk, italiensk og russisk.

18. juli 2022 –
Sogneadministrator i Sta. Sunniva menighet, Molde

18. juli 2022 – 31 august 2023
Stedfortredende sogneadministrator i St. Eystein menighet, Kristiansund

Privat:  Parkvegen 25, 6413 Molde, mobile: 480 37 115