Den hellige Kasimir

Den hellige Kasimir ble født 5. oktober 1458 i Kraków som tredje barn av kong Kasimir den fjerde av Polen. Han hadde totalt tolv søsken, av samme far og mor.Flere hadde ønske om å gjøre Kasimir til konge, men det ville han ikke. Han nektet også å ta til våpen mot noe annet kristent land. Han ble senere visekonge i Polen mot sin vilje mens kongen var i Litauen. Hans største ønske var et annet – å kunne vie sitt liv til Gud og å kunne leve et rolig liv i bønn for fred. I 1483 takket han nei til å gifte seg med en av keiser Fredrik IIIs døtre, etter å ha bestemt seg for et liv i sølibat, fromhet og askese.

I 1483 fikk Kasimir en viktig rolle som visekansler i Litauen, men på en reise dit døde han den 4. mars 1484 i Grodno i Litauen (i dag i Hviterussland) av tuberkulose, bare 26 år gammel. Han ble gravlagt under Maria-alteret i domkirken i slottet i Vilnius i Litauen, og det skjedde mirakler ved hans grav. Da kirken senere ble stengt og gjort om til museum, ble hans ben flyttet over til kirken St. Peter og Paulus i Vilnius.
St. Kasimir ble helligkåret av pave Leo X i 1521Fra en skildring av den hellige Kasimir.

Kasimir bar i sitt hjerte en kjærlighet til den allmektige Gud som nesten ikke er til å fatte. Ingenting gledet ham mer enn å gi seg selv helt og holdent til Kristi fattige, til fremmede, syke, fanger og mennesker i nød. Mot enker, faderløse og undertrykte opptrådte han ikke bare som verge og forsvarer, men som en far, en sønn og en bror. Hver dag ’oppmuntret’ han sin far til å styre kongeriket med rettferdighet.
Han behandlet de fattige som om de skulle være hans egne, han stilte seg på deres side, og derfor kalte folket ham de fattiges forsvarer. Selv om han var kongssønn, opptrådte han aldri nedlatende, verken i tale eller opptreden, selv overfor det laveste og simpleste menneske som tenkes kan.

Vi takker Gud for å ha gitt oss den hellige Kasimir. Måtte hans liv bli et godt forbilde for alle. Vi ber ham om forbønn for hele Guds folk og spesielt i dag for Litauen.

Bildene fra feiringen i St. Sunniva menighet: