Nyttige lenker:
Den katolske Kirke i Norden
DANMARK
Bispedømmet København
Hjemmeside: www.katolsk.dk

FINLAND
Bispedømmet Helsinki
Hjemmeside: www.katolinen.net

ISLAND
Bispedømmet Reykjavik
Hjemmeside: www.catholica.is

NORGE
De norske bispedømmers felles hjemmeside: www.katolsk.no
Norges Unge Katolikker: nuk.no

Bispedømmet Oslo
St. Olav katolske domkirkemenighet: www.stolavmenighet.info

Trondheim Stift:
St. Olav katolske domsogn, Trondheim: trondheim.katolsk.no
St. Eystein, Kristiansund: steystein.com
St. Torfinn, Levanger: levanger.katolsk.no
St. Sunniva, Molde: molde.katolsk.no
Vår Frue Kirke, Ålesund: alesund-katolsk.org

Tromsø Stift
Vår Frue Kirke, Tromsø: vfktromso.blogspot.com

SVERIGE
Bispedømmet Stockholm
Bispedømmets hjemmeside: www.katolskakyrkan.se

VATIKANET
Hjemmeside: www.vatican.va
Vatikanradioen: sv.radiovaticana.va
Ukentlige sendinger på norsk ved br. Erik Varden.

ANNET
Bibelske referanser om askeonsdag: