Engelsk  

En kort historie om De misjonerende tjenere til
Den hellige treenighet

Inspirasjonen til å danne et nytt religiøst "karismatisk" ordenssamfunn, hvis livsform ville være i samklang med Den karismatiske bevegelsen i Kirken, kom til Moder Perla Santillan den 27. november 1982 i Villa Consolacion, Augustinerklosteret, Baguio City. Etter mer enn ett år i bønn, mottok hun en mer påtrengende inspirasjon den 1. januar 1984.

Moder Perla var på den tiden medlem av de Augustinske søstre på Filippinene (nå Augustinske Søstrene av Our Lady of Consolacion), «Vår Frue av Trøsten». Etter å ha skrevet seg inn i Catholic Charismatic Renewal (Den Katolske Karismatiske Fornyelse ) og å ha organisert flere karismatiske grupper på ulike steder av landet, fikk hun ingen oppmuntring fra De augustinske søstrene som ikke hadde tro på Den karismatiske bevegelsen, som den tiden rådet i landet.

Hun fortalte om sin inspirasjon til Moder Generalen og Rådet, og ble avvist. Da hun fikk den andre inspirasjonen, valgte hun å forlate Den augustinske kongregasjonen for å grunnlegge en ny kongregasjon, men Moder General og Rådet gikk sterkt imot hennes planer. Hun overlot derfor til Gud å åpne de nødvendige dører dersom inspirasjonen hun fikk var sann. Etter å ha rekruttert to aspiranter, så hun etter et sted hvor Herren ville huse dem. Det var et krevende arbeid.

En dag, da hun var i ferd med å gi opp, deltok hun i Vikariatslederes møte ved Det katolske fornyelses senter hvor hun møtte fru Tessie Ledesmas kontemplative gruppe. Hun fortalte om sin visjon til fru Ledesma som igjen rådet henne til å snakke med Msgr Fidelis Limcaco, daværende leder for Quezon City sekretariatet. Etter en avgjørelse tatt i bønn, var Msgr Limcaco enig i å huse det nye samfunnet i Catholic Renewal Centre, da det var behov for en religiøs gruppe til å ta vare på Det hellige sakramentet.

Den 1. mai 1984, flyttet Moder Perla og de to rekruttene – søster Cres Beloy og søster Doris Villegas – inn i Det katolske fornyelsens senter på 55 Scout Santiago Street, Quezon City, for å grunnlegge et nytt karismatisk ordensssamfunn. Den karismatiske bevegelsen ble et springbrett for dette fellesskapet til å ta imot dets aktuelle oppdrag; det vil si å spre den evige tilbedelse til Den hellige treenighet, og å lære de tilhengerne om den treenige Gud.

Moder Perla og hennes lille gruppe fikk oppgaven å forvalte bygning og styring av the Catholic Renewal Institute (Den katolske Fornyelses Institutt). Msgr Limcaco ble grunnlegger og leder av det nye samfunnet. Han hjalp dem på mange ulike måter. Han betrodde Moder Perla stilling som dekanus ved Bibelskolen og Skole for spiritualitet, mens en søster jobbet i «Love our Priest» bevegelsen, og den andre i den religiøse bokhandelen. Arbeidet bidro til deres livsopphold og andre behov. Msgr Limcaco sørget for dem med veiledning og økonomisk bistand.

Senere ble ordet “tjenere” lagt til av Msgr Fidelis Limcaco til navnet. I løpet av tre år økte antall medlemmer til ti.

Msgr Limcaco lette etter et mer stabilt sted for samfunnet å flytte til. Den 22. august 1988, flyttet kommuniteten til nr. 2 Avery St, Nord Fairview, Quezon City. Det er kommuniteten som nå eier stedet. Klosteret består av to hus. Aspiranter og postulanter bor i ett hus, mens noviser bor i det andre. I januar 1989, startet byggeplanene med nedlegging av hjørnesteinen til Den hellige treenighet kapell, som ligger mellom de to husene på det inngjerdede området som tilhører De misjonerende tjenere til Den hellige treenighet, og som vender mot Ames Street

Kongregasjonen håper å ha det antall medlemmer og å ha den kvalitet, som gjør grunnlaget meget solid, etter Guds hellige vilje.