Pilegrimsturen til Selja

8. juli 2023

Jeg minner om pilegrimsturen til Selja. Dette er en menighetstur, og i år faller den på en lørdag. Jeg håper mange som ikke har vært på Selja før, benytter seg av denne muligheten. Det blir et hjertelig gjensyn med p. Ole Martin, som vil delta i år.

Info om pilegrimsturen til Selja

Vi reiser i private biler.

Båten til Selja koster kr 300,- for voksen og kr 150,- for barn, og det betales på stedet. I tillegg må man regne med andre utgifter som ferje og bensin for dem som trenger skyss.

Alle må selv ordne matpakke for turen.

11.00 Ankomst Selje

11.30 Båt til Selja

11.45 Prosesjon fra Bø til Klosterruinene

12.30 Høymesse

14.45 Vesper

15.30 Båt fra Klosterruinene

Påmeldingsfrist er 02. juli pr mail,

Vennligst ta kontakt med p. Waldemar  (eller p. Dariusz – Molde).

alesund@katolsk.no

p. Waldemar, 46950579.

dariusz.buras@katolsk.no

p. Waldemar

Ålesund