Palmegrener

Kjære brødre og søstre i Kristus.

Fastetiden starter 14. februar 2024 med feiring av askeonsdag.

I de kommende ukene inviterer vi dere til å levere palmegrener velsignet på palmesøndag for ett år siden.

Vi skal bruke dem til å forberede aske til askeonsdag.

Takk på forhånd.