Kunngjøringer uke 12.

 • Tirsdag er p. Krystian i St. Eystein kirke i Kristiansund.
 • Fredag kl. 17.00 skriftemål
 • Kl. 18.00 Messe.
 • Kl.17.30 korsveiandakt.
 • Palmesøndag vil det bli delt ut palmegrener ved menighetslokalet før messen
  kl. 11.00.
 • Palmesøndag er det kollekt til Caritas. Fastebøssene fra Caritas kan leveres
  inn.
 • Dersom det er noen i menigheten som har nøkler til våre fasiliteter, ta kontakt
  med p. Krystian.