Litauisk adventsmesse. Ålesund, Molde. 9/10 desember 2023.

9d. Desember i Ålesund menighet. Hellige Messe kl.12.00. Agape etter Messe til 15h. Ta mat med deg.

10d. Desember Moldes menighet. Hellige Messe kl 12.30. Agape etter Messe til 15h. Ta mat med deg.

Presten Valdemaras Širviskis kommer fra Litauen, Vilnius.

Skriftemål vil bli hørt i 30 minutter før den Hellige Messe. For husets velsignelse, for Sakramentene (sykesalving eller skriftemål) på de dagene eller andre personlige spørsmål, kan du tar kontakte på e-post  sirvvalde@gmail.com

Litauisk-Adventsmesse-4-1-1-2

Litauisk-Adventsmesse-4-1-3-1